Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden 1050-1523

Skapad 2019-11-20 14:19 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
Du kommer att lära dig mycket om Medeltiden.
Grundskola 4 Historia
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar, kyrkor och städer i Norden. På 1200-talet är nästan alla i Sverige kristna och medeltiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

 • Hur var det att leva på medeltiden?
 • Hur var det att vara barn?
 • Varför tog vikingatiden slut och vad var det som gjorde att vi fick medeltid i Sverige?
 • Hur gjorde man om man blev sjuk och vad var Digerdöden för något?
 • Vad fick man för straff om man gjort något brottsligt?
 • Adel, präster, borgare och bönder - vad var det och vad arbetade de med?
 • Städerna blev fler och kyrkans makt var stor. Hur kunde det komma sig?

Allt det här kommer vi att lära oss i vår arbete om medeltiden! 

Så här ska vi jobba:

Läsa och diskutera i grupp/helklass

Titta på filmer och läsa olika böcker

Egen reflektion

Skriftligt/muntligt test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Behöver träna mer
Ganska säker
Säker
Tid
Du ska känna till när Medeltiden var.
Levnadsätt
Du ska känna till hur man levde på Medeltiden, i staden, på landet. Även hur kungar, präster, män, kvinnor och barn levde.
Lagar och straff
Du ska ha kunskap om lagar och vilka straff man hade
Tro
Du ska känna till hur den kristna kyrkan växte fram och hur den påverkade livet för människorna och vad klostren hade för betydelse.
Fyra stånden
Du ska känna till de fyra stånden och kunna berätta lite om dessa.
Grupparbete
Du bidrar till gruppens arbete genom att vara aktiv och göra ditt bästa. Du deltar i gruppens diskussioner och lyssnar på kompisarnas tankar och idéer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: