👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattinlägg 1

Skapad 2019-11-20 14:27 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska

Matriser

Sv SvA
Debattartikel

Debattartikel

Innehåll
Elevens inställning är otydlig och argumentation saknas för både för och emot.
Elevens inställning framgår i huvudsak och eleven argumenterar på ett enkelt sätt både för och emot.
Elevens inställning framgår relativt väl och eleven argumenterar på ett utvecklat sätt både för och emot.
Elevens inställning framgår tydligt och eleven argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt både för och emot.
Innehåll
Din debattartikel saknar beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din debattartikel enbart med hjälp av fakta underbyggda argument saknas.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt underbyggda argument saknas.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt. t.ex. som utvidgar och fördjupar ditt ämne genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt. t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga,sakliga och underbyggda argument.
Innehåll
Avsaknad av källhänvisningar, fungerande referat och citat. Endast källförteckning.
Du använder i huvudsak källor, fungerande referat, citat och källhänvisningar.
Du använder relativt väl källor, fungerande referat, citat och källhänvisningar.
Du använder väl källor, fungerande referat, citat och källhänvisningar.
Struktur och textbindning
Osammanhängande text, svårt med textbindning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Röd tråd och struktur saknas.
Enkel struktur, styckeindelning finns men används på ett osäkert sätt.
Texten har en struktur som passar en debattartikel t.ex att du använder rubrik, ingress, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning med uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning som passar en debattartikel.
Språk, stil och normer
Ofullständigt ordval.
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel t.ex med ett formellt språk.
Språket är träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnad behöver utvecklas.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och kora meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har bde långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Osäker tempusanvändning.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Svårt att följa normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk
Saknar strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.
För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk
Du har svårt att använda en fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.