Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa i religionens tecken - hinduismen och buddhismen

Skapad 2019-11-20 15:03 i Domnarvets skola Borlänge
Fakta och jämförelse tabell mellan hinduismen och buddhismen
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Du ska få följa med på en resa i fantasins tecken till Indien och Burman. Du ska få bekanta dig med två religioner i dessa länder som är hinduismen och buddhismen.

Innehåll

 

Hinduismen och Buddhismen             

Årskurs 8 - Vt - 21

 

Efter att ha arbetat med detta område kommer du att kunna:

 • Beskriva centrala tankegångar inom hinduismen och buddhismen.

   

 • Resonera om likheter och skillnader mellan hinduismen och buddhismen och etiska modeller och vad du själv tro på.

   

 • Reflektera kring livsfrågor som till exempel meningen med livet och vad som händer efter döden och jämföra dina egna tankar med vad man tror inom hinduismen och buddhismen.

   

 • Kunna granska religiösa urkunder

   

 

Vad ska du göra?

Du kommer i denna uppgift att fördjupa dig i de centrala tankegångarna inom hinduismen och buddhismen.

 

Hur vet du att du är klar?

Du vet att du är klar när du svarat ”ja” på följande:

 • Jag vet vad målet med livet är för hinduer och buddhister.

 • Jag vet hur hinduer och buddhister ska leva sina liv enligt sin religion.

 • Jag vet vad hinduer och buddhister tror händer efter döden.

 • Jag kan resonera/samtala omkring likheter och skillnader när det handlar om de centrala tankegångarna i de båda religionerna och jämföra med mina egna tankar om livets mening och mål.

 • Jag kan jämföra och resonera om tre etiska modeller och vilka som bäst passar in på den hinduiska och buddistiska religionens tankegångar. 

 • I mina förklaringar och resonemang/tankegångar använder jag mig av viktiga/centrala ord/begrepp inom båda religionerna.

 • Granska texter som har med hinduismen och buddhismen att göra

 

 

Hinduismen - årskurs 8

Uppgifter och material om hinduismen

 

1. Vilka förkunskaper har du om hinduismen?

 

 • Cirkelskrivning i mindre grupper

 

2. Övning: Svastikan, sidan 50 texthäftet – Religion 7 – 9.

 

 • Sök reda på svaren med hjälp av dator eller mobil och skriv svaren i din startuppgiftsbok.

 • Avslutar med en grupp  redovisning  och diskussion.

 

3. Vilka riter utför du? Både religiösa och icke religiösa.

 

 • Skriv en lista på riter som du gör, både religiösa och icke religiösa. Tex äter godis på påsk, sjunger små grodorna på midsommar, låter bli att gå på A – brunnar, kastar ris på brudparet osv.

 • Fundera en stund och skriv varför du gör som du gör.

 

4.  Hög läsning av texten kastsystem i Indien

 

 • Jobba med texten och frågorna om kastsystem i Indien. Skriv svaren i startuppgiftsboken.

 

5.  Film om hinduismen från SLI.

 

 • Se filmen om hinduismen – Hinduismen 

 • Fyll i faktatabellen när det gäller religionens symboler, riter, synen på återfödelse, heliga personer, kastsystem, karma, läran inom religionen och slutmålet.

 

6. Övning: Fördomsfulla bilder, sidan 54 i texthäftet – Religion 7-9.

 

 • Jobba med analysfrågorna till övningen och skriv svaren i din startuppgiftsbok. På frågan nummer tre använder du den orangea läroboken för att leta efter bilder som du anser är fördomsfulla.

 

7. Jobba med frågor om Hinduismen

 

 • Svara på frågorna på sida 55 i texthäftet om hinduismen. Skriv dina svar i din startuppgiftbok eller i ett Word dokument på din dator.

 

 

Buddhismen - årskurs 8

Uppgifter och material om buddhismen

 

8. Vilka förkunskaper har du om buddhismen?

 

 • Cirkelskrivning i mindre grupper

 

9. Bino notering

 

 • Rita en bild eller en bild serie om hur Siddharta blir Buddha.

   

 

10.  Film om buddhismen från SLI.

 

 • Se filmen om buddhismen – Buddism 

 • Fyll i faktatabellen när det gäller religionens symboler, riter, synen på återfödelse, heliga personer, kastsystem, karma, läran inom religionen och slutmålet.

 

11. Övningen: Öva sig i lycka, sidan 58 i texthäftet – Religion 7 – 9.

 

 • Jobba med de tre analysfrågorna till övningen. Vi använder oss av loggboks skrivning i startuppgiftsboken.

 

12. Jobba med frågor om Buddhismen

 

 • Svara på frågorna på sida 61 i texthäftet om buddhismen. Skriv dina svar i din startuppgiftbok eller i ett Word dokument på din dator.

 • Avslutningsvis gör vi en loggboks skrivning på de två avslutande frågorna på sidan 61.

   

 

13. Jämförelse mellan hinduismen och buddhismen

 

Du ska göra en skriftlig eller muntlig jämförelse mellan hinduismen och buddhismen. En jämförelse ska innehålla likheter, skillnader och jämförelser med dina egna tankar om livets mening och mål.

 

 • Du ska nu jämföra de två religionernas, a) syn på Gud, b) syn på karma och återfödelse, c) vägen mot moksha/nirvana. Denna jämförelse ska skrivas i löpande text eller i ett venn diagram som du får av din lärare.

   Kom ihåg! Har du fått med likheterna på de områden som ska jämföras? Och

   Har du fått med skillnader?

   

 

14. Analysera urkunder eller källuppgift – Buddhismen  - orangea läroboken - Utkik

 

15.  Människosyn och etiska frågor och begrepp

 

 • Du ska jobba med övningar som handlar om människosyn inom olika religioner samt etiska begrepps övningar. Dessa övningar och texthäften får du av din lärare.

    

  Prov v. 3 eller v.4 

 

Lycka till!

 

J Linda Hedberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Begreppslista hinduism/buddhism

 • Fakta tabell hinduism & buddhism åk 8

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: