Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 HT-19

Skapad 2019-11-20 15:10 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mall för alla ämnen, eventuell beskrivning av LPP:n Obs, välj ämne för LPP:n.
Grundskola F – 9 Svenska
Planering för svenskundervisningen i åk 5 under hösten 2019

Innehåll

 

Arbetssätt, arbetsformer

Vi arbetar med grammatik och språkregler.

Vi arbetar med skrivprojektet "Den magiska dörren".

Vi jobbar med läsförståelse i boken "Den magiska kepsen"

Vi arbetar med egen svenska. 

Vi skriver argumenterande texter och tränar på att uttrycka våra åsikter.

Vi övar på att tala inför grupp i "veckans berättare".

Vi brevväxlar också med eleverna i den danska skolan under terminens gång. 

Vi lyssnar på högläsning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Att skriva berättelse "Den magiska dörren"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva- innehåll
Språket, röd tråd
Din berättelse är ganska lätt att förstå och följa med i. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Din berättelse är lätt att förstå och följa med i. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Din berättelse är tydlig. Det är lätt att förstå och följa med i den. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Skiljetecken och stavning
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Beskrivningar och handling
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar av personer och miljöer. Du har en enkel handling i din berättelse.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar av personer och miljöer. Du har en utvecklad handling i din berättelse.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar av personer och miljöer. Du har en välutvecklad handling i din berättelse.
Använda och ge respons
kamratrespons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Du kan följa instruktioner
instruktioner
Du följer till viss del instruktionerna.
Du följer till största del instruktionerna.
Du följer instruktionerna väl.
Bilder
koppla text och bild
Du har någon/några bilder som delvis förtydligar din berättelse.
Du har någon/några bilder som förtydligar din berättelse.
Du har någon/några bilder som förtydligar din berättelse mycket väl.
Ordförråd
Du har ett ok ordförråd när du skriver.
Du har ett bra ordförråd när du skriver.
Du har ett bra ordförråd, och använder olika synonymer när du skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: