Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La Rentrée

Skapad 2019-11-20 15:14 i Trojenborgsskolan Mjölby
Grundskola F Moderna språk - språkval
I första kapitlet får du läsa en text som handlar om skolan, skolstarten i Frankrike, La rentrée. Här lär du dig ord och fraser som handlar om skolan; namn på skolsaker och ämnen i skolan. Du lär dig berätta om din skolvardag och ditt schema både skriftligt och muntligt, vad du tycker om och inte tycker om samt att du jämför skolan i Frankrike med din skola i Sverige. Du repeterar och utvecklar dina verbkunskaper.

Innehåll

Detta lär du dig

 • känna till lite om skolan i Frankrike och skillnader från svenska skolan

 • berätta om din skoldag och ditt schema

 • namn på skolsaker och skolämnen

 • Du repeterar presens av oregelbundna verben être och avoir samt lär dig att böja faire i presens. 

 • Du repeterar vidare presens av -er verb och lär dig namn på fler verb, ex commencer = börja och terminer=sluta. 

att använda verben i tal och skrift när du berättar om en skoldag,  ex vilken tid du börjar och slutar skolan.

 

Arbetssätt

Vi lyssnar, läser och översätter texten . Vi lyssnar på hörövningar. Genomför muntliga dialoger och jobbar med ord och grammatikövningar i övningsboken. Vi studerar den franska skolan lite närmare, vi ser några program från UR skola och pratar om likheter och skillnader.Bedömning    -   Du ges möjlighet att visa att du

 

 • förstår innehållet i texten genom att vara aktiv vid frågeställningar och i muntliga dialoger och skriftliga uppgifter i övningsboken. Du svarar muntligt och skriftligt.

 • läser med franskt uttal och flyt

 • förstår franska i tal och skrift genom att göra hör- och läsförståelse

 • förstår och kan använda orden, fraserna och grammatiken genom presentation av uppgiften “ Ma semaine à l’école”, som finns som inlämningsuppgift i Classroom.

 • Muntligt samtal kring uppgift på stencil “le nouveau collège”

 • skriftliga läxförhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: