Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge av ett A4-papper

Skapad 2019-11-20 15:40 i Trojenborgsskolan Mjölby
Grundskola F Teknik

Innehåll

Brobygge av A4-papper – Vem har den bästa lösningen?

Syfte

Eleverna ska bygga en så hållfast bro som möjligt. Syftet att utmana elevernas kreativitet att skapa hållfasta ”broar”. Eleverna får ställa hypoteser, testa, tänka och samtidigt sätta ord på sina upptäckter.

Läraren reflekterar

Det brukar bli en aha-upplevelse för eleverna när de ser hur mycket papper orka bära! Det blir också mer intressant att titta på andra konstruktioner.

Metod

Eleverna arbetar i par. Första delen av lektionen får eleverna ställa hypoteser, testa, tänka och utvärdera. Eleverna för anteckningar i en enkel tabell där följande delar kan ingå: hypotes, utfall, slutsats. Slutligen konstruerar de en ny bro baserat på erfarenheterna i testerna. Läraren testar alla broar. Vilken bro bär mest vikt?

 

Förutsättningar

En bro som är minst 20 cm lång (frihängande) ska byggas med hjälp av ett A4-papper. Inget annat får användas! Små tyngder som är x cm kommer att placeras på bron för att se hur mycket den orkar bära.

 

Lgr 11 Förmåga 

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll 

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, t ex armering och balkformer.

Kunskapskrav 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: