Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lucia på Björken

Skapad 2019-11-20 16:15 i Björken Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill förmedla våra svenska jultraditioner, genom språk och julsånger.

Innehåll

Vi vill att barnen ska få ta del av våra svenska julsånger och julverser. Syftet med detta är att öka barnens ordförråd och ordförståelse. Barnen ska få ta del av traditionerna i vårat samhälle, känna delaktighet, nyfikenhet och glädje. Varje dag övar vi julsånger och verser tillsammans med barnen. Vi övar avdelningsvis, i mindre grupper, ibland helt spontant, på fredagar har vi en stor gemensam sångsamling då alla på Björken deltar. Vi använder oss av sångkort, pedagogerna har texthäftet, konkret material som illustrerar sångtexterna samt verserna. De yngre barnen lär av de äldre barnen som får i uppdrag av oss vuxna att komma till Lille-Skutt och öva, de får också ta del av de äldre barnens adventsverser. Denna planering gäller för alla barn på Björkens förskola. Alla pedagoger är med i hela processen och deltar aktivt. Vårat förhållningssätt är att förmedla att detta är roligt och att det är till för alla. Alla pedagoger har ansvar för att planeringen genomförs.

Målet är att genomföra traditionen Lucia, berika barnens språk, öka sitt kunnande av traditionen och känna delaktighet i vår kultur. 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: