Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2019-11-20 16:34 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Svenska
Grundskola 3 Svenska
Vi behöver språk till det mesta vi gör varje dag. Språk finns överallt. På lektionerna i ämnet Svenska funderar vi på hur man talar svenska, vi lär oss hur man läser, hur man skriver och vi lyssnar på varandra!

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter med flyt.
 • Läsa högt för någon annan.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som t.ex. faktatexter, skönlitterär text.
 • Kunna läsa och svara på frågor

 

 

Skriva

 • Ha en läslig handstil.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler och stava vanligt förekommande ord.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en berättelse med tydlig struktur (inledning, händelseförlopp och avslut).
 • Kunna skriva en text på dator/Ipad.

Tala, lyssna och samtala

 

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera om vardagliga ämnen.
 • Kunna lyssna och återberätta.
 • Kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt.

Informationssökning och källkritik

 • Känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet.
 • Känna till informationssökning i böcker och webbsidor för barn.

Undervisning

Läsa

 • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Gruppläsning.
 • Boksamtal med uppgifter.
 • Läsa en text och reflektera och svara på frågor om innehållet.

Skriva

 

 • Handstilsövningar
 • Skriva olika typer av texter.
 • Vid skrivning tränas bl.a. stavningsregler

Tala, lyssna och samtala

 • Tal och argumentationsövningar.
 • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
 • Presentationer av arbeten.

Information och källkritik

 • Diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet.
 • Sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: