Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke Naturens byggstenar åk 7

Skapad 2019-11-20 16:38 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Kemi
Jorden är som ett sandkorn i universum och vi människor är mindre än ett litet sandkorn i förhållande till jorden. Universum är stort men dess beståndsdelar är väldigt små. Vad är då det minsta som existerar? Vilka olika formen kan olika material ta? Och hur går det hela till? Vi ska nu lära oss om naturens byggstenar.

Innehåll

Mål och bedömning


Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle,
 • planera, genomföra och utvärdera undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Jag kommer att bedöma

 • Att du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle
 • Att du kan söka naturvetenskaplig information och använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och presentationer.
 • Att du kan resonera kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och ge exempel på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Att du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
 • Att du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna, att du kan resonera kring rimligheten i dina resultat samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Att du gör dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
 • Att du har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar
 • Att du undersöker och känner till material och kemiska processer och hur de används i vardagen och samhället. Och att du kan beskriva då samband och ge exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Undervisning

Under denna period kommer du skaffa dig information genom att titta på filmer, läsa texter och söka på nätet, denna information använder du för att diskutera och svara på frågor. Du kommer söka fakta utifrån frågeställningar. Söka fakta som ska användas i presentationer. Du kommer även planera, genomföra och dokumentera praktiska undersökningar.

Du kommer att jobba med och lära dig mer om:

Naturens byggstenar, atomerna.
Miljö och hållbar utveckling, människans användning av energi och naturresurser.
Förbränning och fotosyntes, kretslopp.
Material, t ex trä och papper, plast, gummi, keramer, glas, fibrer, kompositer och olika metaller.
Vi kommer att titta på några vanliga produkter och följa dem från råvara, färdig produkt och till slut avfall.

Kursplanemål

Syfte
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll
Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll (utdrag ur centralt innehåll årskurs 7-9)

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Människans användning av energi­ och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

Uppgifter

 • Naturens byggstenar- Kemiprov onsdag v 5

 • Labb: Saltet rann ut i sanden

 • Arbeta med naturens byggstenar

 • Rostar det? En naturvetenskaplig undersökning

 • Läxförhör naturens byggstenar

 • Läxförhör Kemi, Naturens byggstenar

 • Råvara Produkt Avfall

 • Naturens byggstenar Kemi

Matriser

Ke
GA Kemi kunskapskrav åk 9 lgr11

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka, värdera och använda information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Genomföra undersökningar, formulera frågeställningar samt planera
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat samt förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda ämnesspecifika kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Använda ämnesspecifika kunskaper
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Använda ämnesspecifika kunskaper
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Använda ämnesspecifika kunskaper
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: