👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 6-8

Skapad 2019-11-20 20:30 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola 6 Matematik
Under två veckor kommer du att få lära dig om koordinatssystem, diagram, grafer samt proportionalitet.

Innehåll

 Grafer

 

I det här kapitlet får du lära dig:

 • konstruera och läsa av koordinatssystem, grafer
 • beskriva linjära funktioner/samband

 

Vad: Grafer

När: vecka 47 - vecka 49

 Examination: Skriftligt prov.

 

Begrepp du ska kunna:

 • koordinatsystem
 • x-axel och y-axel
 • origo
 • koordinat
 • värdetabell
 • graf
 • proportionalitet

 

Hur ska vi jobba?Undervisningen kommer att:

 • varvas mellan genomgångar och diskussioner,
 • laborativa moment,
 • problemlösning i grupp och enskild räkning.

 

Tidsplan kommer att finnas på Teams.

 

 

                    

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Grafer och formler - åk 6-8

Ej deltagit/Ej genomfört
E
C
A
Begrepp
Du kan sätta ut punkter på rätt plats i koordinatsystemet. Du kan läsa av och rita diagram med proportionella samband. Du kan läsa av och rita diagram med linjära samband.
Problemlösning
Du kan lösa enkla matematiska problem. (proportionalitet, samband)
Metod
Du kan rita koordinatsystem med korrekt numrering på axlarna. Du kan avläsa och skriva koordinater för punkter. Du kan göra en värdetabell (med eller utan formel).
Resonemang/Kommunikation
Du kan avgöra om sambandet är en proportionalitet. Beskriver i huvudsak dina tankar med ord och med hjälp av bilder (ostrukturerad/vardagsspråk/matematiskt språk)
Redovisningen är lätt att följa och förstå. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, ord och symboler. (strukturerad/ acceptabel matematisk språk)
I din redovisning förklarar du saker i rätt ordning och alla viktiga steg finns med. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, symboler, tabeller och ord för att göra dina tankar tydliga. (välstrukturerad /tydlig/ korrekt och lämpligt matematisk språk)