Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslogg

Skapad 2019-11-20 21:32 i Västra Karups skola Båstad
Svenska Klass 4 Vårterminen 2020
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Tidigare har vi lärt känna olika lässtrategier med hjälp av spågumman (förutspå), detektiven (reda ut oklarheter), reportern (ställa frågor), cowboyen (sammanfatta) och konstnären (inre bilder). Nu är det dags att bygga vidare på våra lässtrategier genom att göra textkopplingar! Textkopplingar gör vi omedvetet när vi läser. Stycken och meningar får oss att tänka på andra saker utan att vi egentligen reflekterar över det! Som avslutning på arbetet formulerar du ett boktips till en kompis!

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att enskilt få läsa skönlitterära barn-och ungdomsböcker skrivna av olika författare.
 • Du kommer att få delta i genomgångar samt se film kring vad lässtrategin textkopplingar innebär och hur du kan använda sambandsord för att utveckla dina resonemang kring böcker du läser.
 • Du kommer att regelbundet få reflektera kring bokens innehåll och skriftligt formulera dina textkopplingar.
 • Du kommer att som avslutning på arbetet få formulera ett boktips till en kompis med utgångspunkt från bokens handling och budskap samt dina egna textkopplingar.
 • Du kommer att få skriva bokrecensioner om de böcker du har läst.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
 • Sammanfatta samt kommentera texternas innehåll.
 • Utifrån egna erfarenheter resonera om böckernas budskap samt beskriva dina upplevelser av dem.
 • Formulera ett boktips till en kompis med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
 • Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: