Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-11-20 23:15 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer att få arbeta med tallinjen upp till 50 och addition av talkamrater upp till 20. Vi kommer även att arbeta med klockan och ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som t ex: före-efter, addition, +

Innehåll

 

Tid: V.45 - V.51

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas: Vad skall vi göra?  

Eleven ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

o   lösa matematiska problem, 

o   använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

o   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. 

 Konkreta mål till eleven.

 Du ska
  - kunna talraden upp till 50

  - ha taluppfattning upp till 50 och förstå dess värde.

  - kunna räkna addition upp till talet 20 och förstå att koppla siffror med antal

  - kunna känna igen heltimme, halvtimme och kvart på vår övningsklocka.

 - förstå och använda ord, begrepp och symboler som är kopplade till området. framför/bakom.

 

Innehåll: 

I undervisningen kommer vi att: 

Du kommer att arbeta med olika arbetssätt och med konkret material/matteboken. Du kommer att fortsätta arbetet med tallinjen upp till 50 samt klockan. Du kommer också att arbeta med olika matteprogram på datorn och Ipaden. Du kommer att fortsätta att träna i att forma och skriva siffrorna.

Du ska arbeta med:

-talen 0-10

-talraden 0-50

-talet före och efter i talraden.

-räkna addition med konkret material.

- klockan: Heltimmar, halvtimmar & kvart

 

Bedömning:

Läraren bedömer dig utifrån observationer.

 Läraren kommer att bedöma din förmåga att :

 -lösa olika uppgifter

-förstå talen upp till talet 50

- räkna med talkamraterna upp till 10 och förståelse för dess värde.

-forma och skriva siffrorna 0-9

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetsområdet genom att elevernas väg till lärande observeras och dokumenteras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: