Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalendern - ett verktyg

Skapad 2019-11-21 07:26 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Vi utforskar kalendern dels för att befästa hur dagar, veckor, månader och år är uppbyggda och hänger ihop, dels som verktyg för den egna vardagen.
Grundsärskola 4 – 9 Matematik
Har du någon kalender? Vad är en kalender och vad kan man ha en sådan till?

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Som ett steg i att varje elev ska ha så goda möjligheter som möjligt att påverka och förstå sin egen vardag och skolgång undersöker vi kalendern. Vi arbetar även med hur dagar, veckor, månader och år är uppbyggda och hänger ihop.

Innehåll

Varje elev får varsin kalender och får tillsammans möjlighet att utforska hur en kalender kan se ut och vara uppbyggd. Utifrån givna frågor får eleverna utforska kalendern. Vi arbetar dels med årets uppbyggnad och dels med hur kalendern kan användas som verktyg. Eleverna har även tillgång till digital kalender i sina iPads.

Bedömning

Inledningsvis genomförs en nulägesanalys av elevernas kunskaper. Utifrån elevernas nuläge tar lärområdet sin utgångspunkt och eleverna bedöms i huvudsak formativt under lärområdets gång. Vid lärområdets utgång görs en summativ bedömning.

Konkretisering av mål

Eleverna får använda sina kalendrar ändamålsenligt i allt större utsträckning genom att exempelvis räkna dagar kvar till jullov, skoldagar kvar till jullov, markera ut födelsedagar och andra för eleven viktiga datum. Kalendern ska vara ett återkommande moment under hela skolveckan.

Arbetssätt

Inledningsvis kommer vi att djupdyka i våra kalendrar några hela lektioner för att efterhand låta elevernas egen nyfikenhet och identifierade behov styra hur vi använder kalendrarna. Kalendrarna kommer att finnas med oss fram till jul för att tydliggöra hur veckor och månader går över tid. Om eleverna så önskar kan vi fortsätta arbetet med kalendrarna till våren.

Dokumentation

Kalendrarna i sig står för en stor del av dokumentationen. Vidare hoppas vi kunna se en utveckling i elevernas självständighet och de frågor de ställer kring skoldagen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: