Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompissamling

Skapad 2019-11-21 09:25 i Kattfoten Fristående förskolor
Förskola
Att vara en bra kompis och att visa varandra hänsyn ingår i utbildningen som vår Läroplan står för. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra.

Innehåll

                                                             Mål

Att vara en bra kompis och att visa varandra hänsyn ingår i utbildningen som vår Läroplan står för. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra.

                                                   Måluppfyllelse

På samlingen får vi besök av Kanin och Igelkott. Kanin och Igelkott blir ovänner ibland och behöver hjälp med att bli vänner igen. Barnen kommer med förslag på hur man kan göra. Vi gör en översiktsbild på vår förskola med moln ovanför där barnen kan komma med förslag på handlingar som skapar en bra och trygg miljö här på vår förskola. Barnen får också komma med exempel på bra kompishandlingar som dom själva eller andra har gjort. Dessa samtal på samlingen ger inspiration till samtal under dagen som förhoppningsvis skapar en bra arbetsmiljö för oss på förskolan såväl stora som små.

Uppgifter

 • Bra kompis moln

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: