Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALFA-BETA planering dec-jan

Skapad 2019-11-21 09:37 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Alfa - Beta Att väcka barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråk, berättelser, bilder och symboler

Innehåll

Undervisningsplanering

 
 • Vad ska läras ut?
 • -Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska


 • Varför?
  Att väcka barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråk, berättelser, bilder och symboler. Syftet är också att ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och sitt modersmål samt att väcka nyfikenhet för olika språk.


 • Hur ska undervisningen genomföras? 
   Undervisningen sker i åldersindelade tvärgrupper.


 • Hjärtrud (Värdegrund) - Vi fortsätter att arbeta med att stärka VI-känslan, trygghetskänslan och skapa gemenskap genom gruppaktiviteter. VI ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin empatiförmåga och omtanke om andra. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar genom att vara självständiga i olika rutinsituationer.  Detta för att stärka barnens självkänsla.


 • Alfa-Beta (Språk) - Vi kommer att samtala om känslor och olika ansiktsuttryck och visa barnen olika känslo- kort, hur en ser ut när en är glad, ledsen, arg. Vi kommer att uppmärksamma och tydliggöra olika känslouttryck samt sätta ord på dessa känslor. Vi kommer även att läsa böcker som handlar om olika känslor och ansiktsuttryck och även andra böcker. Mångfald och Integrering: Vi uppmärksammar och synliggör olika modersmål, vi lär oss hej och hejdå på olika språk samt letar sånger på olika språk på lärplattan tillsammans med barnen.
 
 • Lek-Levi-  Vi leker rollekar och där tränar vi på turtagning, dialog, socialt samspel och delar erfarenheter.

 • Räkne-Reza (Matematik)Vi väger, sorterar, räknar antal och tränar på att benämna olika färger.

 • Ute-Ugo (Naturvetenskap och Teknik)Bygg och konstruktion med olika typer av material. Vi kommer att samtala om årstiden Vinter.

 • Rör-Else (Hälsa och Rörelse) – Vi använder oss av QR – koder för julsånger och även söker på internet efter sånger och lekar tillsammans med barnen.

 • Krea-Tiva (Skapande) – Julpyssel och vintertavlor.

 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Barn och pedagoger tittar tillsammans på dokumentationer och samtalar och reflekterar kring  det som sker på bilderna.
 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
 
          För barnen.
 
 • Av vem?
 • Av pedagogerna ansvarar för genomförande och dokumentation.
 • Vad är målet med undervisningen?
        Målet är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråk, berättelser, bilder och symboler.
        Målet är även att ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och sitt modersmål samt att väcka nyfikenhet  för andra språk.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: