Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning Anna-Lisa och skräpmomstret

Skapad 2019-11-21 09:43 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Mall att använda efter planerat undervisningstillfälle på Reflektionsmöte. Svaren i dokumentet används som grund i planeringen av kommande undervisningstillfälle.

Innehåll

Efterarbete, Samvärdering 
Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 
 
Ämne: Läslyftet Anna-Lisa och skräpmonstret
Datum: 2019-11-20
Deltagande pedagoger: Jenny

 

Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?
Under läsningen visade barnen intresse för att vara rädd om djuren i naturen. Att skräp kan skada djuren, såsom konservburken gjorde med igelkotten. De var också engagerade i sortering av sopor.

 

Vilka lärprocesser har du sett?
Barnen har redan själva idéer om det egna ansvaret samt vad jag som enskild person kan göra. Att det har betydelse. De kan lyssna på varandra och förmedlar sina tankar.

 

Hur har du varit delaktig i aktiviteten?
Högläsare av boken samt som frågeställare 

 

Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?
Uppmanats att komma med förslag på vad man kan göra för att minska antalet sopor.
 
Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle
Som samtalsledare ställa frågor att resonera kring och inte förhöra barnen om boken.
 
Hur går vi vidare?
Läsa boken igen och låta dem rita något som man kan göra för att minska sopberget.
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: