Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finmotorik och skapandeteknik

Skapad 2019-11-21 09:54 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Genom att erbjuda skapande, exempelvis i form av loom bands kan vi utmana barnen vidare i deras skapande och finmotoriska förmågor. Vi vill undersöka hur vi kan uppmuntra och fördjupa barnens kunskaper och deras teknik inom skapande med hjälp av loom bands. Detta för att vidareutveckla och utmana barnens finmotoriska kunskaper inom området. Vi vill även utmana barnen vidare i sitt skapande med en matematisk ingång, exempelvis med upprepningsmönster i skapandet.

Innehåll

Planering Ht 2019

Mål (Lpfö)

 Planering Ht 2019

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
"förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap"
"utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik"
 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

 Hur kan vi utmana barnens finmotoriska och matematiska lärande med hjälp av loom bands?

 

Kriterier för strävansmålet 

Genom att stötta, uppmuntra och utmana barnen vidare i sitt skapande möjliggörs ett förändrat kunnande och fördjupad förståelse kring skapandeteknik och finmotorik. Även barnens matematiska förmågor kan utvecklas och utmanas, bland annat genom upprepningsmönster och andra liknande utmaningar med matematisk inriktning inom skapandet.

 

 

Nuläge : 

Vi ser ett stort intresse för skapande av loom bands på avdelningen. Materialet är för de flesta barnen nytt och många visar ett stort intresse för att lära sig denna nya finmotoriska skapandeteknik. 

Här ser vi en möjlighet att utmana barnen vidare i sitt skapande, samt intressera barnen för att utveckla sitt skapande, bland annat med hjälp av olika mönster. På så vis kan vi uppmuntra barnen att prova nya sätt att skapa på med hjälp av loom bands. 

 

 

 

 Metoder för att nå målet: 

Genom att vara närvarande och stöttande kan vi utmana barnen vidare i sitt skapande. Vi kan då uppmuntra barnen att exempelvis prova att göra upprepningsmönster med hjälp av banden.

Vi kommer att tillföra inspirationsbilder och stötta barnen i att prova nya tekniker i sitt skapande.

 

 

Förhållningssätt och kunskapssyn

Vi vill stimulera barnens skapandeförmåga samt lusten att lära sig en ny form av teknik. Genom skaparglädje och lust att lära tillsammans kan vi möjliggöra nya former av lärande tillsammans. 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - genom att stötta och utmana barnen med olika mönsterförslag och olika varianter av skapande

 

Inramning - genom att stimulera barnens fantasi i form av skapande och teknik

 
Mönster görs synliga - genom skapandet kan vi synliggöra olika former av mönster
 

 Samordning av perspektiv - vi är lyhörda kring barnens tankar kring sitt skapande. 

 

Från lokalt till expansivt språk - vi kommer att benämna begrepp så som mönster, upprepningsmönster osv för att stötta och utmana barnen vidare i sitt språk.

 

Barn behöver stöttas och utmanas -  genom att bland annat stötta och utmana barnen att beskriva sitt skapande för varandra och oss pedagoger. 

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i området. Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare lärandetillfällen för att sätta ord på och belysa vad de gjort och lärt sig. 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: