Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Instruerande text thailändska

Skapad 2019-11-21 09:56 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 5 – 6 Modersmål
I arbetsområde kommer eleverna arbeta med instruerande text, att arbeta med instruktioner.

Innehåll

 

Syfte

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– läsa texter för olika syften,

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier.

 

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga berättande.

 

Berättande texter och sakprosatexter

–Instruerande texter för barn och unga.

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Arbetssätt

  • Läraren förklarar vad instruerande text är.

  • Eleverna arbetar med uppgiften.

  • Eleverna läser text i uppgiften och följer efter instruktioner.

  • Eleverna berättar om sitt arbete.

Uppgifter

  • Instruktioner

Matriser

Ml
Modersmål Åk 6 Borlänge

E
C
A
Läsa
Du kan med flyt läsa texter för barn och ungdomar som handlar om saker du känner till.
Du kan med bra flyt läsa texter för barn och ungdomar som handlar om saker du känner till.
Du kan mycket bra flyt läsa texter för barn och ungdomar som handlar om saker du känner till.
Förståelse
Du har ganska bra läsförståelse. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Språkbruk och Tala
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett bra ordförråd som du använder när du pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett mycket bra ordförråd som du använder när du pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Tala och Samtala
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Berättande text
Du kan berätta om saker som du känner till så att innehållet bir ganska tydligt.
Du kan berätta om saker som du känner till så att innehållet bir tydligt.
Du kan berätta om saker som du känner till så att innehållet bir mycket tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: