Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2019-11-21 10:03 i Pjättängen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Projektet känslor och samarbete är skapat utefter pedagogernas observationer i barngruppen. Vi arbeta med barns rättigheter och kroppsgränser i projektet känslor för att utveckla självkontroll samt självförtroende.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering) Rätt till sin egen identitet och trygghet i att uttrycka sina känslor. Att veta att alla är olika men ändå lika mycket värda. Att kunna samarbeta med alla. Ta hänsyn till kompisen och lyssna och respektera. 

 • Varför? (Syfte med undervisningen) Barnen ska blir mer medvetna om sina känslor och rättighet att uttrycka dessa. Att inget är rätt eller fel gällande sina känslor gällande sig själv eller andra. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) Samarbetsövningar i stor och mindre grupp -tex lekar. Böcker som Kompis-böckerna, teater med hjälp av handdockor. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi samtalar tillsammans efter aktiviteterna. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Hela gruppen. 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) avdelningens pedagoger

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbaraHur kan vi hjälpa en kompis som är ledsen? Kunna svara på en fråga som tex: Hur kände du när hen drog i din tröja och hur kan vi hjälpa?

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: