Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter

Skapad 2019-11-21 10:44 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Beskrivande texter skrivs för att beskriva hur något är. Det kan gälla allt från ett djur, ett land eller en religion. Beskrivande texter möter du bland annat i no-och so-ämnena. Du ska få lära dig känna igen strukturen på beskrivande texter. Vi avslutar ämnesområdet med att du visar att du kan skriva en beskrivande text om ett djur med fungerande struktur och att du kan använda de språkliga drag som är typiska för texttypen.

Innehåll

Vi kommer under vecka 42-47  arbeta med texttypen "Beskrivande texter".

Du kommer att lära dig hur beskrivande texter är uppbyggda och vad du ska tänka på när du läser och skriver en faktatext. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att du på egen hand får skriva en beskrivande text om ett valfritt djur.

Arbetssätt

Steg 1  Du ska förstå syftet med en beskrivande text och få kunskap om innehållet och hur det är organiserat i olika stycken. Efter en gemensam genomgång arbetar du i Skrivrummet, s 34-39. Du ska kunna begreppen klassifikation, förekomst, kännetecken, föda och livscykel. 

Steg 2  Du får lära sig vilka språkdrag och grammatik som förekommer i en beskrivande text, till exempel att en faktatext innehåller ämnesspecifika ord och är skriven i presens. Meningar byggs ut med hjälp av sambandsord. Momenten lärs in genom genomgångar och övningar i Skrivrummet, s 40-43.

Steg 3 Du får öva på  och använda det du lärt sig om struktur och språkliga drag i beskrivande texter. Vi övar enskilt och tillsammans i smågrupper och gör s 44-47 i Skrivrummet.

Steg 4 Du skriver en egen beskrivande text om ett djur med fungerande struktur och visar att du kan använda de språkliga drag som är typiska för texttypen. Du väljer nu ett djur som du vill skriva en berättande text om och ges möjlighet att samla den fakta du behöver. Som stöd i planeringen görs en tankekarta på s 48 i Skrivrummet. Den beskrivande texten skriver du på dator. 

Bedömning

Bedömning av elevens kunskaper sker löpande. 

Du lyssnar på genomgångar, deltar i alla moment och gör alla övningar i skrivrummet.

Du skriver en egen beskrivande texter om ett djur.  Texten kommer du och din lärare sedan tillsammans bedöma med hjälp av en checklista.

Uppgifter

 • Beskrivande text om ett djur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: