Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet 17D

Skapad 2019-11-21 10:49 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Biologi
Under några veckor kommer vi att arbeta med Biologi och arbetsområdet Hjärna, nervsystemet och våra sinnen. Vi kommer genom laborationer och undersökningar lära oss mer om hjärnans funktioner.

Innehåll

Vi övar förmågorna i biologi:

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i NO, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 

 

Efter arbetsområdet skall du:

·        Förstå mer om kroppens organen och hur de samarbetar i våra kroppar

·        Veta hur hjärnan är uppbyggd

·        Kunna berätta hur nervsystemet fungerar

·        Berätta varför det är bra med reflexer och kunna ge exempel

·        Kunna diskutera hur man kan ta hand om sin kropp och vara rädd om sin hälsa

·        Lärt sig om sjukdomar som kan drabba vår hjärna och vårt nervsystem och resonera kring symptom, ev bot och forskning

·        skriva en text om sjukdomar och anpassa den så att den kan läsas av en högstadieelev

·        Resonera om källors trovärdighet och relevans

 

 

Uppgifter

 • Källkritik (sjukdomar i hjärnan)

 • LAB: Reaktionstid

 • NP LAB: Dissekera växter

 • PROV: Hjärna och Nervsystem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: