Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 5 19/20

Skapad 2019-11-21 11:11 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Bråk

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk åk 5

Level 1
Level 2
Level 3
Bråkform
Tal i bråkform 3/4 1/3
Kan inte skriva tal i bråkform.
Kan med stöd skriva tal i bråkform.
Kan skriva tal i bråkform.
Jämföra tal i bråkform
Vilket bråktal är störst av 1/3 och 1/4 2/6 och 2/4 2/5 och 3/9
Kan inte jämföra tal i bråkform.
Kan jämföra tal i bråkform med samma nämnare eller täljare.
Kan jämföra tal i bråkform.
Räkna ut del av antal
Hur mycket är 2/5 av 20
Kan inte räkna ut del av antal.
Kan med stöd räkna ut del av antal.
Kan räkna ut del av antal.
Bråk - decimaltal
bråk/decimaltal
Kan inte omvandla mellan bråk och decimal
Kan med stöd omvandla mellan bråk och decimal
Kan omvandla mellan bråk och decimal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: