Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and Fake News

Skapad 2019-11-21 11:17 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F – 9 Engelska
We will learn about Fake news through history till today – we will also read about terrible crimes, and about some not so very clever criminals. In this unit we will also learn more about 9/11 and what happened that day.

Innehåll

Till Unikum:

We will learn about Fake news through history till today – we will also read about terrible crimes, and about some not so very clever criminals. In this unit we will also learn more about 9/11 and what happened that day.

 

Fokus under arbetsområdet kommer ligga på

- att du får träna och utveckla din förmåga att uttrycka dina åsikter och argumentera för din ståndpunkt både skriftligt och muntligt.

- att du ska bli ännu säkrare på att

 

Arbertsuppgifter:

Förståelse: Vi arbetar med texter, hörövningar, videoklipp och  filmer i ämnet

Tal: Vi har gruppdiskussioner där man måste ta ställning till olika dilemman,  nyheter och brott osv. Vi spelar upp dialoger och har diskussioner utifrån givna frågor till filmer och texter vi läser.

Skriva: Kortare skrivuppgifter så som argumenterande texter, redogörande texter och sammanfattande texter

Kultur: Vi jämför sverige med de engelsktalande länder som presenteras för oss i nyhetsklipp och i film och filmklipp

 

Bedömning:

 

Bokarbete och läxtexter: Här tittar jag på hur bra du är på att förstå engelska – både muntligt och skriftligt – hur väl kan du visa att du förstått innehållet i materialet vi arbetat med  - genom att  redogöra för, diskutera och kommentera innehållet .

Kan du formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande.

 

När du deltar i gruppdiskussioner och talövningar, när du lämnar in svar på läxtexter och skriver manus till din cooking show osv. tittar jag på med vilket flyt du formulerar dig och om du kan anpassa ditt språr till syfte, mottagare och situation. Hur väl kan du förtydliga och variera ditt språk. Vilka strategier har du för att göra dig förstådd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: