Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärt-kärlsjukdomar

Skapad 2019-11-21 11:30 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Sjukvård Medicin
I detta tema skal vi lära oss mer om hjärtat och om hjärt och kärlsjukdomar. Vi ska repetera hjärtats anatomi och fysiologi. Hjärtsjukdomar. Vi ska också gå igenom det medicinska, fysiska och psykiska omhändertagandet akut och på lite längre sikt. Detta tema är en samplanering mellan akutsjukvård och medicin 2.

Innehåll

Kunskapsinhämtning

Lärargenomgång med repetition av hjärtats anatomi och fysiologi

Akutsjukvårdsboken och Medicin 1&2 boken

Sök information - det finns mycket att läsa

 

Länkar

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/hjartbesvar-och-hjartfel/hjartinfarkt/

https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/hjartinfarkt/

https://xn--hjrtinfarkt-m8a.se/vad-ar-en-hjartinfarkt/

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/hjartinfarkt/

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/hjartrytmrubbningar/

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/hjartrytm/

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/hjartbesvar-och-hjartfel/hjartsvikt/

Filmer

https://www.youtube.com/watch?v=C8sTdIepMfQ - hjärtinfarkt

https://www.youtube.com/watch?v=lfAuygY4S-Y

https://www.youtube.com/watch?v=FMZ_ElIgor8

https://www.youtube.com/watch?v=A0-CGsbqkB4 - förmaksflimmer

https://www.youtube.com/watch?v=wa1lxWpMI30&list=PLsASf119DRflw9H-Zi9pxH3nYs2OwQEwY - förmaksflimmer

https://www.youtube.com/watch?v=1EbJhvV8HsA - news

 

Hjärtsjukdomar

- kärlkramp

- hjärtinfarkt

 - hjärtsvikt

 - Arytmier

- Lungödem

-Hjärtstopp

- Kris och krishantering - att ta hand om människor med svår sjukdom och deras anhöriga

 - Repetition av HLR

Vård och omsorg vid akuta och kroniska hjärtsjukdomar

- Akut omhändertagande

 - Undersökning och behandling

 - Läkemedelsbehandling 

- Alternativa behandlingsmetoder

Uppgifter

Grupparbete  hjärtsjukdom /rollspel

Kunskapskontroll/prov/förhör Hjärtat,hjärtinfarkt,hjärtsvikt och förmaksflimmer

(Patientfall)

 

 

Mål

 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. A
 • Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer. A
 • Människokroppens uppbyggnad med fördjupning i dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning. M
 • Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar. M
 • Medicinsk terminologi. M

 

 

 

Kunskapskrav

 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården. Eleven beskriver vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Eleven redogör också  för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven  etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar. A
 • Eleven beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver också  olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar
 • Eleven beskriver  specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar
 • I beskrivningarna använder eleven  medicinsk terminologi. M

A= Akutsjukvård

M= Medicin 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Vanliga läkemedel vid hjärt kärlsjukdomar

 • vANLIGA LÄKEMEDEL VID HJÄRT KÄRLSJUKDOMAR

 • Etiska dilemman

 • Läxförhör Hjärtat och hjärtsjukdomar

 • TRÄNA TERMINOLOGI

 • Rollspel

 • 5 december

Matriser

Med Sju
akutsjukvård

E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Aspekt 1
Vård och omsorg för patienter med akuta hjärt kärlsjukdomar
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Aspekt 2
Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer
Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Ny aspekt
Förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar
Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.

med 2

•Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Ny aspekt
Kunskaper om cirkulationsorganen, sjukdomar vård och behandling
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver också översiktligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver också utförligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Ny aspekt
Läkemedel vid hjärtkärlsjukdom
Eleven beskriver översiktligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar
Eleven beskriver utförligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar
Eleven beskriver utförligt och nyanserat om specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar
Ny aspekt
medicinska termer och yrkesspråk
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: