Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsmellis

Skapad 2019-11-21 11:46 i Långsjö fritidshem Norrtälje
Grundskola F
Vi vill erbjuda eleverna en möjlighet till vila och rekreation för att främja hälsa och välbefinnande. Eleverna väljer själva det lite lugnare läsmellisrummet eller vanligt mellis i den större matsalen.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

Läsmellis

Tidsperiod

Ht-19

Vad ska vi lära oss?

Högläsningen bidrar till ökat ordförråd, språkförståelse, fantasi och ett rikare språk.

Att eleven på sikt kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt.

Förmågor och centralt innehåll

Eleven ges möjlighet till en balans mellan aktivitet, rekreation och vila.

Eleven erbjuds rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

I samtal om det lästa ges eleven möjlighet att diskutera och reflektera över sina upplevelser och sin förståelse av texterna.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

Vi erbjuder högläsning i en lugn och tystare miljö.

Eleven väljer själv att delta i lilla matsalen.

Övriga elever äter sitt mellis i stora matsalen tillsammans med de som valt detta. Där det ges möjlighet att prata med varandra.

Hur ser vi att vi når målet?

Genom att observera gruppen.

Genom samtal om och förklaring av ord och text.

Genom att det förhoppningsvis blir en lugnare stund för alla.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: