Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i kemi åk 9 v45-51 Sofia skola

Skapad 2019-11-21 12:02 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Periodiska systemet
Grundskola 9 Kemi
I kemi kommer vi studera periodiska systemet. Den här planeringen förklarar hur vi ska arbeta.

Innehåll

 

Planering i kemi ”Periodiska systemet” åk 9

 

HT 2019

 

Lärare: Elena Albinsson

 

 

 

Vi kommer att arbeta med temat under veckorna 45 – 50.

 

I kemiboken ”Spektrum” kan man läsa om detta i kap 13 på sid 340 – 363.

 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll som ska studeras:

 

-          Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.

 

-           Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

 

-          Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

 

-          Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

 

-          De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

-          Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

 

Viktiga begrepp finns i boken efter varje avsnitt i Testa dig själv och Förklara begreppen.

 

Arbetssätt: genomgångar, diskussioner, film, skriftliga arbetsuppgifter, muntligt prov.

 

Kunskapskrav som är grunden till betyg kommer att skrivas på ett separat papper.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: