Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla skogsgruppen

Skapad 2019-11-21 12:34 i Kattfoten Fristående förskolor
Förskola
utforska vår baksida

Innehåll

Mål:

 

Lära oss om naturen vi har intill oss, vilka växter finns här på baksidan, vilka djur och insekter bor och lever där?

 

 Måluppfyllelse:

 

Vi uppfyller vårt mål genom att vi går till baksidan  varje tisdag där vi undersöker miljön och tillsamman letar efter insekter men också pratar och reflekterar över vad som finns här på baksidan? Vi lyssnar efter ljud som kan härleda oss till olika djur som bor här,  vi undersöker hur det luktar, luktar en sten tex? Vi känner oss fram i naturen, hur känns mossa i handen eller en barkbit mot kinden? I den kuperade terräng som finns här ges utmärkt tillfälle till att träna sin grovmotorik

 

Vi kommer att känna in barngruppen, viket håll vi går åt beror på barnens intressen så första tillfällena observerar vi gruppen för att sedan inrikta oss vidare framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: