Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tomte-Nisses dörr

Skapad 2019-11-21 13:29 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Jul, traditioner. Tomte-Nissen flyttar in hos oss och hjälper oss förbereda inför jul.

Innehåll

Vi kommer använda oss av "Tomte- Nissen" för att koppla samman vårt pedagogiska arbete fram till jul där Nissen kommer med uppdrag i form av brev. Vi kommer koppla ihop vår läroplan med traditioner, sånger, sagor, matematik och skapande verksamhet.  

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: