Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora norr 2019-2020 Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2019-11-21 13:35 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Barnen ska få möjlighet att själva påverka vilka aktiviteter vi har på förskolan. De ska få syn på att deras aktivitet medför ansvar för vår miljö och för hur vi använder olika resurser. De ska få insikt i demokratiska principer. De ska också få ökad förståelse för att det de gör kan påverka kamraterna.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Förväntade effekter 

Att barnen själva kommer med kreativa förslag på vad vi kan göra eller skapa 

Att barnen förstår att vi kan sopsortera och spara på material för att vara rädda om vår miljö

Att barnen kan leka  och samarbeta med olika kamrater 

Att barnen får insikt i hur man röstar och att man följer ett majoritetsbeslut  

 

Planerade insatser 

Göra så mycket material som möjligt lättillgängligt för barnen, introducera nya material.   

Vuxna måste vara lyhörda  och tillåtande när barnen har idéer. Barnen ska se att det lönar sig att komma med en idé 

Göra en utställning 

Barn ska hjälpa till att slänga sopor. Sortera på avdelningen. Skräpsagor, böcker, film och annat material som väcker samtal. 

Gå-kompisar och samarbetsaktiviteter. Vi kan ibland styra vilka som leker med varandra både med aktivitetskort och genom vuxendeltagande i lek. 

Börja med att rösta om mindre laddade saker, tex vilken lekplats eller vilken sång. Göra röststaplar med lego. 

 

Metodval  

Observation

Dokumentation 

Reflektion 

Filma barnen och använda för reflektion 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: