Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Kapitel 3

Skapad 2019-11-21 13:56 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Mål

Begrepp vi arbetar med:

 • enheter
 • prefix
 • dimension
 • parallella linjer
 • diagonal
 • vinkel
 • vinkelben
 • vinkelspets
 • sidovinkel
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • triangel
 • parallelltrapets
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • omkrets
 • area

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Eget arbete
 • Muntligt prov i liten grupp (kapitel 3.1-3.5)
 • Inlämningsuppgift "renovering" (area och omkrets)

 

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Att du kan föra och följa matematiska resonemang.

 

Matriser

Ma
Ämnesmatris - Geometri

Muntligt prov (kapitel 3.1-3.5)

Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Hur väl du kan använda matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du behöver öva mer på de olika grundläggande begreppen som hör till området "Geometri".
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Hur väl du kan genomföra beräkningar och välja lämpliga metoder.
Du behöver öva mer på de olika grundläggande metoderna som hör till området "Geometri".
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet "Geometri" med tillfredställande resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet "Geometri" med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet "Geometri" med mycket gott resultat.
Kommunikation
Hur väl du kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver öva mer på att använda matematikens uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om ditt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om ditt tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om ditt tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
Hur väl du kan föra och följa matematiska resonemang.
Du behöver öva mer på att resonera kring uppgifter. Varför det är det rätt/fel osv.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Inlämningsuppgift - renovering (area + omkrets)

Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Du behöver öva mer på att lösa olika problem som handlar om area och omkrets.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Metod
Välja och använda matematiska metoder
Du behöver öva mer på de olika grundläggande metoderna som handlar om area och omkrets.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Kommunikation
Redogöra för tillvägagångssätt
Du behöver öva mer på att visa dina uträkningar.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: