Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns Delaktighet och inflytande 2019 Stora Sör

Skapad 2019-11-21 14:50 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

•Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

•utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

Planerade insatser

  • •Vi ska vara närvarande i barngruppens vardagssituationen.
  • Lyssna in barnens önskningar 
  • Vi hjälps åt att ta hand om våra miljöer både inne och ute.
  • Följer barnens intresse för att vi ska kunna arbeta.
  • Ge stöttning vid städning efter avslutad lek eller aktiviteter.

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

  • Att barn känner sig delaktiga i olika situationer .
  • Barn kan uttrycka vad de vill göra/intresse både inne och ute 
  • Barn kan städa och värna om våra miljöer

Metodval
Observation

Dokumentation

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: