Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2019-11-21 15:01 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Massmedier möts vi av varje dag. Men idag ser utbudet och medieanvändandet annorlunda ut än för 30-40 år sedan. Syftet med detta område är att du ska skaffa dig kunskaper om olika slags medier och dess roll i dagens samhälle. Du ska kunna resonera kring massmedias betydelse för demokratin samt kunna föra källkritiska resonemang kring olika mediers trovärdighet.

Innehåll

Syftet med detta område är att du ska skaffa dig kunskaper om olika slags medier och dess roll i dagens samhälle. Du ska kunna resonera kring massmedias betydelse för demokratin samt kunna föra källkritiska resonemang kring en källas trovärdighet. 

Centralt innehåll:

- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

- Olika slags medier, dess uppbyggnad och innehåll.

- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

- Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

- Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.

Arbetssätt:

genomgångar, individuellt arbete, grupparbete, läsa/lyssna till texter, se på filmer, diskussioner i smågrupp och helklass. 

Arbetsgång:

  • Massmedias roll i samhället:

          1. Film: ”massmedia”, ”nyhetsvärdering”, ”nyhetsredaktionen” (studi.se) + tillhörande quiz.

          2. Läsning/lyssning: Kapitlet ”informationsmängden ökar” + tillhörande frågor (Liber)

          3. Film: ”nyhetsvärdering” (studi.se) + tillhörande quiz.

          4. Grupparbete: Nyhetsvärdering, skapa rubriker utifrån nio kriterier. (genomgång, OneNote)

          5. Läsning/lyssning: Kapitel ”Medier är viktiga för demokratin” + tillhörande frågor (Liber)

  • Normer i samhället:

          1. Film: ”normer och lagar” + tillhörande quiz (studi.se) 

          2. Läsning: kapitel ”Hur påverkas vi?” (liber + tillhörande frågor).

          3. Film: könsroller, (ur skola).

           https://urskola.se/Produkter/195806-Tank-till-snackar-stress-Konsroller

          4. Diskussion i grupp och helklass:

              - Hur ska man vara som kille respektive tjej? Vad är ok?

               - Varför ser det ut så? Vem styr detta?

               - Vad händer om man går utanför normen?

              - Hur kan vi påverka könsnormer

  • källkritik

           1. Film: ”Källkritik - att dela på internet”, ”Källkritik - att söka och granska källor”, genomgång                             källkritiska frågor (Studi.se, Ur skola)

           2. Grupparbete: undersök olika hemsidors trovärdighet utifrån de källkritiska frågorna/begreppen                     (OneNote)

           3. Helklass: presentera undersökningen av någon hemsida.

           4. Grupparbete med diskussioner: Övning i källkritik, situationen i landet Kuba (OneNote)

Matriser

Sh
Massmedia

Mål kopplat till kunskapskravet nedan

-Jag kan beskriva sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället. - Jag kan beskriva hur medier fungerar som opinionsbildare.
F
E
C
A
Eleven har _________ kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då _____ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
grundläggande enkla
goda förhållandevis komplexa
mycket goda komplexa

Mål kopplat till kunskapskravet nedan

- Jag kan använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar.
F
E
C
A
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett ________ fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl

Mål kopplat till kunskapskravet nedan

- Jag kan resonera om fördelar och problem med moderna medier som exempelvis sociala medier.
F
E
C
A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då _____ samband med ____ underbyggda resonemang.
enkla enkla och till viss del,
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa välutvecklade och väl

Mål kopplat till kunskapskravet nedan

- Jag kan använda källor för att söka information om medier samt föra källkritiska resonemang.
F
E
C
A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett _______fungerande sätt och för ______ underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
i huvudsak enkla och till viss del,
relativt väl utvecklade och relativ väl
väl välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: