Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stabil konstruktion

Skapad 2019-11-21 16:37 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Teknik
En stabil konstruktion startar med tydlig ritning. Hur utförs en ritning jämfört med en skiss. Vi ritar för att sedan bygga en stabil konstruktion.

Innehåll

 

 1. Syfte

  Detta arbetsområdet syftar till att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 2. Nyckelbegrepp: 

  Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

  teknik, teknisk lösning, ritning, skiss, vy, limpistol, hjälplinje, måttsättning, måttlinje, konturlinje, måttgränslinje, dold/skymd konturlinje, centrumlinje, skala, teknisk dokumentation, manuell skiss, digital skiss.

 3. Kunskapsmål 

  Efter avslutat arbetsområde ska du känna till vad som menas med en teknisk dokumentation. 

    

  • Skapa en manuell skiss och en ritning 
  • Kunna motivera förändringar som sker utifrån din första idee.
  • Bygga en stabil konstruktion som följer din ritning  
 4. Arbetsgång/arbetssätt
  • Genomgång
  • Samtal och diskussioner under lektionstid

  • Utförandet av skisser och ritningar

  • Använda kniv och limpistol

 5. Länkar:

   

  https://app.studi.se/l/vad-aer-teknik

   

   

   

  https://www.youtube.com/watch?v=au_g6xcLVJo

  https://www.youtube.com/watch?v=MYESTON7ogw

 6. Bedömning  

  Jag kommer bedöma din förmåga att: Se matris i worddokument som ligger på teams.

   

   

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: