Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 "Människor i livet"

Skapad 2019-11-21 18:24 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Här finns instruktioner till kompositionen "Människor i livet"
Grundskola F – 9 Bild
Komposition " Människor i livet" är en realistisk målning där visar eleverna hur en bild kan vara berättande och informativ som kan säga mer än tusen ord.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Eleverna ler sig att framställa bilder på ett traditionell sätt med pennor och färger. 

Med hjälp av perspektiv och rätta proportioner skapar eleverna realistiska berättande och informativa målningar

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Eleverna gör en komposition"Människor i livet" där de berättar om människor, deras liv, kultur, traditioner, upplevelser, erfarenheter med bild som språk.

Eleverna lär sig att komponera bilder på ett sätt att varje detalj är berättande och viktigt för bildens innehåll och har betydelse. Eleverna ska undvika negativa ytor på bilderna.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

För att ställa fram fantasier och öva mer på kompositionen bör eleverna göra flera skisser på mindre papper där man ser inga detaljer utan rörelser och versioner i bildens innehåll. 

Eleverna har möjlighet att se olika bilder på skolans utställning som gjorde eleverna i förra året, lärare visar flera bilder  och förklarar på vilket sätt är bilderna bra och vad kunde göras ännu bättre.

Lärare ritar på tavlan ett exempel och och samtidigt förklarar vad, hur och varför man gör så.

Lärare visar flera målningar som gjorde kända konstnärer och betonar hur skapade sina målningar gamla konstnärer på den tiden när fanns inga kameror. Hur visades djuphet, luft,  material, känslor, rörelser på gamla målningar?

Samtidigt lär eleverna sig att använda olika termer som

perspektiv,

dynamisk/statisk bild,

komposition,

positiv/negativ yta, 

horisont linje,

rörliga/orörliga bilder,

proportioner,

vertikallinje, vertikal

Eleverna läser konsthistoria. I åk 8 läser eleverna renässans och gotik(arkitektur) 

 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Under arbetsprocess får eleverna lärarens hjälp.

Eleverna  får fråga sina kompisar om det är lite och tar inte kompisens tid

Eleverna får söka förebilder och inspiration på internet för att datorer är hjälpmedel på lektioner.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Före än eleverna gör ett stort arbete på A3 papper delar lärare förberedande jobb i olika moment.

Först övar eleverna att  rita människor som rör sig steg för steg med lärarens instruktion.

 

Efter det gör eleverna flera skisser, ju mer, desto bättre, där läraren ser starka sidor samt brister och kan visa för varje elev hur man kan göra bilden bättre och förklarar på vilket sätt bilden ska vara bättre. Här lärare kan se elevens fantasier och inspiration.

 

När varje elev har skapat flera skisser väljer eleven (lärare kan hjälpa till att välja) den bästa skissen som är informativ, väcker tankar och fantasier, visar djuphet, bra komponerad, utan negativa ytor, visar människor som rör sig och kropparnas proportioner är bra och denna skissen ska ritas på A3 papper utan att ändras. 

 

Uppgifter

  • Läs innehållet!

  • Läs innehållet!

  • Läs innehållet!

Matriser

Bl
Kunskapskrav från Lgr11

Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav

Bl
Berättande bild: Människor i livet

Bedömningen avser förmågan att:
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Göra uttrycksfulla, talande eller spännande bilder.
Eleven har ännu inte nått målen.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika mateial
Använda färg, form, och olika tekniker på ett sätt som är anpassat till bildens idé
Eleven har ännu inte nått målen.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven har ännu inte nått målen.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Utveckla bildideér
Eleven har ännu inte nått målen.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Visa upp och använda sina bilder
Eleven har ännu inte nått målen.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beskriva bilder och använda bildbegrepp
Eleven har ännu inte nått målen.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: