Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6. Idrott och hälsa - Lek, spel och rörelse.

Skapad 2019-11-21 20:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
I arbetsområdet lek, spel och rörelse kommer eleverna få arbeta med att utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Det innebär att eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i gymnastik, rörelse, lekar och bollsporter.
Grundskola 4 – 9 Idrott och hälsa

I detta arbetsområde får eleven prova på olika slags aktiviteter: gymnastik, rörelsebanor, lek och bollspel. Eleven får arbeta med att utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Innehåll

 

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

du vid lekar, spel, idrotter, redskapsgymnastik och andra fysiska aktiviteter på ett effektivt sätt anpassar dina rörelser efter förutsättningarna.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Uppvärmningslekar
 • Rörelsebanor
 • Bollspel
 • Lekar (inomhus och utomhus)

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Elevens förmåga att kunna delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer samt förmågan att variera och anpassa rörelser till aktuell aktivitet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Lekar och spel

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Strategier
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du behöver träna mer.
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig och väljer strategier som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig i olika lek- spelfaser och väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Samspel
Du behöver träna mer.
Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer vid lekar och spel.
Du deltar i samspel med andra personer vid lekar och spel.
Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer vid lekar och spel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: