Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5.Tema Hälsa

Skapad 2019-11-21 20:32 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I det här arbetet kommer vi att jobba kring begreppet hälsa. Vad är hälsa egentligen och hur påverkar fysisk aktivitet vår hälsa?

Innehåll

Syfte –

Kopplingar till läroplan:

 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Konkretisering av målen – Detta visar du genom att:

 • Du kan förklara vad begreppet "hälsa" innebär.
 • Du kan förklara sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. 
 • Du kan använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi kommer under ett antal lektioner jobba med begrepp som är kopplade till hälsa. Vi kommer även att jobba både teoretiskt och praktiskt med hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa, både kroppsligt och mentalt.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.
 • Din förmåga att resonera kring hur fysisk aktivitet påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
 • Din förmåga att resonera kring hur kosten påverkar hälsan och prestationsförmågan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Tema hälsa

------------------->
------------------->
------------------->
------------------->
Samtala om egna upplevelser.
 • Idh  7-9
Behöver träna mer.
Eleven kan enkelt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några relevanta ord och begrepp.
Eleven kan beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av i huvudsak relevanta ord och begrepp.
Eleven kan utförligt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av relevanta ord och begrepp.
Träning
Behöver träna mer.
Eleven kan i någon mån identifiera vad som tränas och till viss del beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Eleven kan i huvudsak identifiera vad som tränas och relativt väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter
Eleven kan identifiera vad som tränas och väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Hälsa
Behöver träna mer.
Eleven kan ge enkla exempel, i någon mån motivera sina ställningstaganden och föra ett till viss del underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Eleven kan ge utvecklade exempel, i huvudsak motivera sina ställningstaganden och föra ett relativt väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Eleven kan ge välutvecklade exempel, motivera sina ställningstaganden med hjälp av sakliga argument och föra ett väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: