Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår världsbild, årstidsväxlingar samt djur och växter i vår närmiljö

Skapad 2019-11-21 21:11 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Vår världsbild sedd under olika tidsepoker, årstidsväxlingar samt djur och växter i vår närmiljö samt deras livscykler.

Innehåll

Åledsskolan 19/20                                                                                                                                                                          Ål01A

 

 

NO-planering v. 35-49

Utdrag från Skolverkets kursplaner för årskurs 1 – 3

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–3

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Område                        Begrepp                                                          Arbetssätt                        

v.35  

Världsbilden Årstider

 

Tala om vår jord och sol och hur vi i olika kulturer och tider haft olika syn på hur de rör sig i förhållande till varandra.

 

genomgång, bildspel, film och

diskussion

 

v.36

Världsbilden Årstider

 

Fundera på vilka årstider vi har i Sverige och varför det skiftar under året. Repetera världsbilden.

 

genomgång, bildspel, film och

diskussion

 

v.37

Djurs livscykler

 

 

Vi pratar om hur fjärilens livscykel ser ut.

Enklare artkunskap om olika fjärilsarter i närmiljön.

Vi går ut på skolgården och håvar efter fjärilar.

 

genomgång, bildspel, film och

diskussion

mindre fältstudie

 

v.38

Djurs livscykler

 

 

Vi pratar om hur fjärilens livscykel ser ut.

Rita fjärilens fyra olika stadier på papper.

Enklare artkunskap om olika fjärilsarter i närmiljön.

 

Elever tar med larver till skolan, vad händer med dem?

studera fjärilar på iPad

 

v.39

Leddjur, gruppering

 

Vi ser på hur en del småkryp kan grupperas efter olika

kriterier.

 

genomgång, film och

diskussion

 

 

v.40

Leddjur, gruppering

Nedbrytare

 

Vi pratar om hur vissa av småkrypen hjälper till i naturen för att städa upp, nedbrytning. Detta gör att vi får kretslopp i naturen av olika ämnen.

 

genomgång, bildspel, film och

diskussion

 

 

v.41

Leddjur, gruppering

Nedbrytare

 

Vi pratar vidare om nedbrytning. Skapar i vårt glashus skiftande lager med sand, jord och löv/gräs. Eleverna får i mindre grupper ställa hypoteser om vad som kommer att hända.

 

 

eleverna får söka efter småkryp i närmiljön som ska placeras i vårt glashus

 

 

v.42

Leddjur, gruppering

Nedbrytare

 

Vi följer upp och dokumenterar vad som sker i vårt glashus.

 

genomgång, diskussion

och dokumentation

 

 

v.43

Leddjur, gruppering

Nedbrytare

Svampar

 

Vi följer upp och dokumenterar vad som sker i vårt glashus.

Vi förbereder ett svamphus bestående av spånpellets och mycel. Ska växa till sig under 3-4 veckor.

 

genomgång, diskussion

och dokumentation

film och diskussion

 

 

v.44

 

Höstlov

 

 

v.45-49

 

Repetition av arbetsområdena vi genomförde innan lovet. Då vårt glashus blev försenat får vi försöka förstå varför det var svårt att hitta invånare till det. Observation och diskussion kring utvecklingen i vårt svamphus.

observation, genomgång, diskussion, film och texter på ipad och dokumentation

 

 

 

Mål att kunna efter vecka 49

 

·        att känna till att vi människor under olika tider och i olika kulturer haft flera tankar om hur jorden och solen rör sig i förhållande till varandra

 

·        att veta namnen på och kunna förklara varför vi har fyra årstider

 

·        att kunna berätta om ett djurs livscykel t.ex. fjärilen

 

·        att kunna berätta hur vi kan dela in småkryp efter deras utseende/ egenskaper

 

·         att kunna berätta och förklara hur nedbrytning på ett enkelt sätt går till.

 

 

Bedömning.

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 

·        att muntligt berätta om det du lärt dig enskilt, i par, i grupp och helklass

·        att rita bilder och skriva enkla texter om vad du lärt dig

·        att delta aktivt då vi diskuterar om frågor kring de olika områdena

·        att delta aktivt vid fältstudier på skolan och i närområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: