Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kan ett udda hus ha ett jämnt nummer?

Skapad 2019-11-22 06:46 i Brearedsskolan Halmstad
Den här planeringen utgår från kapitel 5-7 i Prima 1A och 1B.
Grundskola 1 Matematik
Vi kan ibland prata om att något är udda och då menar vi att det är lite ovanligt och kanske konstigt. Kan då tal vara udda? Ja, faktiskt fast de är inte konstiga.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • udda och jämna tal
 • några lägesord
 • addition i talområde 0-10
 • subtraktion i talområde 0-10

 

Så här arbetar vi 

Vi kommer att:

 • Räkna i matteboken
 • Titta på "Livet i mattelandet".
 • Använda konkret material.
 • Jobba med iPad.

Bedömning

Du visar att du nå målen genom att:

Godtagbara kunskaper:

 • kan udda och jämna tal (Nomp 1B "Tal - udda och jämna tal upp till 10").
 • kan några lägesord (alla rätt på uppgift 5 diagnos 6)
 • kan addition i talområdet 0-10 (Skolplus-raketen-Addition 0-10-tal 0-10)
 • kan subtraktion 0-10 (Skolplus-raketen-Subtraktion 0-10-tal 0-10)

 

 Mer än godtagbara kunskaper:

 • kan förklara vad som gör ett tal udda eller jämnt.
 • kan svårare lägesord t ex höger och vänster (nedre delen av s 29 i Prima 1B)
 • kan räkna öppna utsagor med addition i talområdet 0-10 (Skolplus-raketen-Addition 0-10- med okänd 0-10)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kan ett udda hus ha ett jämnt nummer?

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Udda och jämna tal
Kan udda och jämna tal (Nomp 1B "Tal - udda och jämna tal upp till 10").
Förklarar vad som gör ett tal udda eller jämnt.
Lägesord
Kan några lägesord (alla rätt på uppgift 5 diagnos 6)
Kan svårare lägesord t ex höger och vänster (nedre delen av s 29 i Prima 1B).
Addition 0-10
Räknar addition i talområdet 0-10 (Skolplus-raketen-Addition 0-10-tal 0-10)
Räknar öppna utsagor med addition i talområdet 0-10 (Skolplus-raketen-Addition 0-10- med okänd 0-10)
Subtraktion 0-10
Räknar subtraktion 0-10 (Skolplus-raketen-Subtraktion 0-10-tal 0-10)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: