Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallonet - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Skapad 2019-11-22 08:45 i Äppellundens förskola i Kivik Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

 

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor och samtala om naturvetenskap och teknik / lpfö18”

Att barnen ska bli medvetna om:

Närområde, årstider, djur och växter i vår närmiljö. Att barnen ska börja använda begreppen balansera, konstruera och programmera. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: