Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4 HT19-VT20

Skapad 2019-11-22 08:46 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 Geografi
Arbetsområdet kommer främst att handla om Sveriges geografi men också om övriga Norden.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

 • du ska kunna använda begrepp inom geografi när du samtalar och skriver. 
 • du ska veta hur en karta är uppbyggd och hur du kan använda olika typer av kartor i olika sammanhang. 
 • du ska kunna sätta ut några städer, vattendrag, hav, berg och landskap i Sverige och i övriga Norden. 
 • du ska kunna förklara vad kulturlandskap och naturlandskap är.
 • du kan nämna processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

 

 Så här ska vi arbeta...

 

Du kommer att få undervisning om:

 • hur en karta är uppbyggd och vad för olika typer av kartor det finns. 
 • vilka begrepp som är bra att använda när vi för diskussioner och samtal om geografi. 
 • vilken namngeografi som är relevant att kunna om Sverige och övriga Norden. 
 • vad kulturlandskap och naturlandskap innebär. 
 • processer som formar och förändrar jordytan och konsekvenser av dessa förändringar för människor och natur. 

 

Vi kommer att:

 • se film.
 •  arbeta med texter och frågor på digilär. 
 •  arbeta med digitala och analoga kartor.
 •  arbeta digitalt med att träna på namngeografi. 
 • hitta fakta via internet och kartor om Sveriges landskap. 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • kan använda begrepp när vi har samtal och när du skriver om Sveriges landskap. 
 • kan använda dig av olika kartor (tex. tematiska kartor)för att hitta information samt att du kan förklara vad kartan används till.  
 • kan namnge de största bergen, städerna, haven, vattendragen och landskapen i Sverige och i övriga Norden. 
 • förklarar vad kulturlandskap och naturlandskap innebär. 
 • kan beskriva vilka processer som formar och förändrar jordytan och 
 • beskriver hur dessa processer påverkar människor och naturen. 

 

 

Matriser

Ge
Sverige åk 4 HT19 matris

Osäker
Säker
Kartkunskap
Att du har kännedom kring kartors uppbyggnad och kan använda olika kartor i olika sammanhang.
Att du med stöttning kan använda en karta för att hitta namn inom Sveriges geografi.
Du kan använda olika typer av kartor i olika sammanhang och förklarar vad kartorna används till. Du kan dessutom använda kartorna för att hitta olika typer av information, däribland namngeografi.
Begreppsförmågan
Att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
Att du med stöttning kan använda dig av minst ett geografiskt begrepp i samtal eller i skriftliga uppgifter.
Att du använder fler än ett geografiskt begrepp i samtal eller i skriftliga uppgifter och förklarar vad dessa betyder.
Namngeografi
Att du kan namnge de största städerna, haven, vattendragen, bergen och de flesta landskapen i Sverige och övriga Norden.
Du kan med stöttning ge minst ett exempel av varje i följande kategorier: städer, hav, berg, vattendrag och landskap i Sverige.
Du kan namnge och placera ut fler än 2 av varje i följande kategorier: städer, hav, vattendrag, berg och landskap i Sverige och i övriga Norden.
Processer
Att du kan beskriva processer som formar och förändrar jordytan och hur dessa processer kan påverka människor och natur.
Du kan med stöttning ge minst ett exempel på en process som formar och förändrar jordytan och ger minst ett exempel på hur dessa processer kan påverka människor och natur.
Du kan beskriva minst 2 processer som formar och förändrar jordytan och ger minst 2 exempel på hur dessa processer kan påverka människor och natur.
Livsmiljöer
Att du kan beskriva vad kulturlandskap och naturlandskap innebär.
Du kan med stöttning förklara vad begreppen kulturlandskap och naturlandskap innebär. Du kan också ge minst ett exempel på utmärkande drag för de båda.
Du kan förklara vad begreppen kulturlandskap och naturlandskap innebär. Du kan också ge mer än 2 exempel på de utmärkande dragen för dem båda samt minst 2 exempel på processerna bakom dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: