Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jollen - Språk och kunskapsutvecklande arbete

Skapad 2019-11-22 09:20 i Backstugans förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Vision för Simrishamns förskolor:

Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.


Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den.”

 

Vilka förutsättningar har vi skapat för lärande? 

 

Vilket resultat har vi uppnått i förhållande till målet/vad har barnen lärt sig och vilka mätmetoder har vi använt?

 

 

Nedan frågor kopieras till reflektion:

Vilka faktorer har påverkat resultatet?

 

Hur planerar vi för vidare utveckling?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: