Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet och universum

Skapad 2019-11-22 09:33 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Fysik
Universum är fantastiskt

Innehåll

Solsystemet och rymden

Syfte

Vi ska få kunskap om hur vårt solsystem är uppbyggt och hur planeter rör sig. Vi ska också få kunskap om universum, stjärnbildning och satelliter.

 

Vad ska vi lära oss under arbetsområdet

Kunskap:

 • Solsystemet: Solens uppbyggnad och betydelse. Planeternas namn, uppbyggnad och ordning. Hur planeterna rör sig kopplat till dygn, månad, år och årstid.
 • Universums historia och utveckling.
 • Om objekt ute i rymden: Planeter, månar, asteroider, kometer, meteorer och meteoriter. Även större objekt som stjärnor, nebulosor och galaxer.
 • Hur stjärnor bildas, utvecklas och dör.
 • Konstgjorda satelliter och användning av dessa
 • Vad som menas med gravitation och dragningskraft.

Att förstå vilka frågor man kan få svar på om rymden:

 • Hur man ställer bra frågeställningar

När vi ska lära oss 

Resten av höstterminen

Hur vi ska lära oss

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Små och stora uppgifter enskilt och grupp

Instuderingsmaterial

Materialet ligger på google classroom eller har getts ut i pappersform

Bedömning

 • Vid några tillfällen svara på frågeställningar där du upprepar eller använder din kunskap om universum.
 • Kunna avgöra vilka frågor man kan få svar på om rymden med hjälp av undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Solsystemet och universum

Hur du besvarar olika frågeställningar

Ej uppnått kunskapskravet
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Kunskap om solsystemet och universum
Eleven har grundläggande kunskaper om solsystemet och universum och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om solsystemet och universum och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om solsystemet och universum och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Himlakroppars rörelse
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Upptäckter (satelliter)
Eleven kan också berätta om konstgjorda satelliter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: