Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2019-11-22 10:13 i Stureskolan Hedemora
En pedagogisk planering för kap5 Koll på NO årskurs 4
Grundskola 4 Kemi
Vattens och lufts grundläggande egenskaper och betydelse för allt liv.

Innehåll

Syfte

Genom diskussioner, experiment, litteratur och pedagogiska filmer skall eleven förstå grunderna för vattnets och luftens egenskaper. Konkreta mål:

Vi kommer lära oss om:
- Egenskaper hos luft och vatten. 
- Hur vattnet och luften är uppbyggt av molekyler och
- hur molekylerna påverkas av olika temperaturer (fast, flytande, gas).
- Vattnets kretslopp.
- Föroreningar i vatten och luft och hur de kan renas.
- Begrepp som hör till luft och vatten

 

Arbetssätt och metod

Text, diskussioner, experiment, filmer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva vattnets uppbyggnad och egenskaper samt vattnets kretslopp
- beskriva luftens egenskaper 
- aktuella begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi, vatten och luft

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vattnets kemiska sammansättning
Kunna väte, syre och kemisk beteckning
Du kan en av beståndsdelarna i vatten
Du kan båda beståndsdelarna i vatten.
Kunna skriva vatten som H2O.
Vattnets olika former
Kunna begreppen gas, fast och flytande. Vattenånga, is och vatten.
Du känner till att vatten kan uppträda i olika former. Du kan en av dessa former
Du kan två olika former
Du kan tre olika former
Vattnets kretslopp
Kunna begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Kan beskriva något av begreppen
Kan beskriva flera begrepp
Kan utförligt beskriva vattnets kretslopp och de olika begreppen
Vatten som lösningsmedel
Du känner till något ämne som löser sig i vatten
Du känner till flera ämnen som löser sig i vatten
Du kan beskriva vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel
Vattenrening
Du vet att vatten renas i ett reningsverk men beskriver inte
Du beskriver något steg i reningen
Du beskriver utförligt de olika stegen i vattenreningen
Luftens kemiska sammansättning
Du kan en av de gaser som finns i luft
Du kan flera av de gaser som finns i luften
Du kan redogöra för luftens sammansättning och var koldioxid kommer ifrån samt hur det tas omhand.
Några egenskaper hos luft
Vet att luft finns men kan inte ge några exempel
Du kan ge en förklaring till hur man vet att luft finns.
Du kan ge flera förklaringar på att luft finns och berättar om lufttryck
Människans påverkan på luft och vatten
Du kan förklara lite om människans påverkan
Du förklarar lite och ger exempel på människans påverkan
Du kan utförligt berätta om människans påverkan och ger flera exempel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: