Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering självkänsla 2019

Skapad 2019-11-22 12:21 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Här på avdelningen Räven arbetar vi med barns integritet dagligen. Hur man säger eller visar stopp och att ett nej är ett nej.

Under v. 46 och 47 har hela Östhammars kommun temaveckor där vi fokuserar lite extra på detta ämne.  

Mål

Målet med detta arbete är att stärka barnens integritet och självkänsla. 

 

Metod

Vi lyssnar på musikvideon ”Stopplåten”, vi läser böcker om integritet. Samt att vi är närvarande pedagoger Där vi lär barnen hur man säger stopp. 

 

Vi gör bland annat stopphänder. 

Syfte

Syftet med detta arbete är att barnen ska stärkas i sin självkänsla och integritet. Att det är ok att visa känslor, man får vara arg och ledsen. Men också att att ett nej är ett nej. Om man inte vill så är det viktigt att man säger stopp. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: