Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Humlan 2020

Skapad 2019-11-22 12:50 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet under augusti- oktober

Innehåll

Avdelningens mål:

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Trygga med alla kompisar och pedagoger på förskolan. 

vi vill att barnen ska känna sig trygga på alla våra gårdar.

vi vill att barnen ska känna sig trygga i att kunna uttrycka sig och bli hörda på förskolan.

 

 

Aktivitet:

 • Samling
 • Grupper
 • Rutiner
 • utflykter

 Vi finns nära barnen och lyssnar till dem och deras behov. Vi visar varandra respekt och är goda förebilder för barnen. En trygghet för barnen kan vara att veta namnen på alla kompisar och pedagoger som arbetar på avdelningen därför ska vi börja ha en "närvarosamling" där barnen får turas om att sätta upp bilder på de barn och pedagoger som är här under dagen. Vi har tydliga rutiner som vi följer varje dag vilket gör att barnen vet vad som kommer hända under dagen och vad vi ska göra.

När? Var? Hur? Varför?

Vi lägger extra fokus på arbetet kring "trygghet i förskolan" under aug- okt.

Arbetet genomsyrar hela verksamheten och är grunden för att skapa trygghet.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: