Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-11-22 14:39 i Centrala Förskolan Prästkragen Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Hållbar utveckling ingår numera i Läroplanen för förskolan och är också ett prioriterat mål i Rättviks förskolor läsåret 19/20.

Innehåll

Nuläge

Utifrån den samhällsdebatt som pågår ser vi ett ökat behov av att lära barnen att värna om vår planet. Vi vill lägga grunden hos barnen bl.a. om hur viktigt det är att sopsortera, konsumera mindre, men också ta hand om varandra.  

 

Mål

Vi strävar efter att alla barn

 • ska veta hur man sorterar förskolans skräp

 • ska vara försiktiga med förskolans material

 • ska ta hand om varandra och vara en bra kompis

 

Syfte 

Förskolans verksamhet ska enligt Läroplanen för förskolan (2018) lägga stor vikt kring miljöfrågor och hållbar utveckling.  Vi vill att barnen ska lära sig om sin del i kretsloppet och att ta ansvar över vår gemensamma miljö.

Vi vill arbeta med miljöfrågor på ett lustfyllt och lekfullt sätt där barnen får inflytande över utformningen av verksamheten och de aktiviteter vi gör.

 

Genomförande

Vi introducerar sopsortering för barnen, går på skräppromenad, besöker återvinningsstationen.
Vi uppmuntrar barnen att vara rädd om förskolans material och varandra. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film och med anteckningar.

 

Utvärdering och Reflektion

 Vi utvärderar kontinuerligt i arbetslaget. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: