Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering Fisken -Skapande Verksamhet Karina Liedberg

Skapad 2019-11-22 15:17 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Skapande verksamhet som undervisning 2019-11-27 med barngrupp på Fisken och pedagog Karina Liedberg under temat ” Hållbar utveckling”

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne:Skapande Verksamhet som undervisning
Datum: 2019-11-27 9:30-10.45
Deltagande pedagoger: Karina Liedberg
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut: Sökte information om skapande verksamhet under vårt nuvarande tema om ”Hållbar utveckling” som undervisning av återvunnet material på internet, laddade ner och studerade olika filmklipp, samlade ihop återvunnet material hemifrån såsom äggkartonger, mjölkkartonger och toalättpappersrullar. Planerade i vilken turordning undervisningen skulle ske och vilka barn som bör vara närvarande.
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: Vi skall göra små djur av återvunna äggkartonger, papper, färg och piprensare m m
 
Hur: Klippa ut formar ur äggkartonger, måla i olika färger, klistra på papper och sätta på ögon m m
 
Vem: Grupp 3: Barngrupp om 6 barn på Fisken

 

 
När: 2019-11-27 Ca kl 09.30-10.45

 

 
Var: Verkstan på avdelning Fisken
 
Varför: För att barnen ska få ta del av skapande verksamhet, skapa tillit till sin egen förmåga, få kännedom om olika material, prova färg och form, träna turtagning m m Vi erbjuder kreativitet och upplevelse med hela kroppen. De behöver utveckla sin fantasi och att leka och lära är fantastiska verktyg för detta.
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
Vid själva undervisningen kommer jag att visa ett kort youtube klipp som jag har laddat ner här som beskriver själva uppgiften. Det kommer att vara en del av undervisningen och kommer att inleda det hela.

Därefter kommer jag att använda mig av digitala fotografier som jag kommer lägga upp i unikum för vårdnadshavare och mentor. Dessa kommer jag sedan att ta lite till och från på det vi gör för att dokumentera och sedan beskriva undervisningen samt koppla det till 2-3 mål i läroplanen. Jag kommer även att föra stödanteckningar under dagen så att allt kommer med och inget glöms bort.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: