Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2019-11-22 23:09 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Koordinatsystem och lägesmått

Matteborgen 6A
Sidorna 98-109

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koordinatsystem och lägesmått

Koordinatsystem och lägesmått

 • Ma  4-6   Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6   Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6   Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
E
C
A
Koordinatstystem - läsa av
Avläsa och skriva koordinater för punkter.
Du kan med viss säkerhet läsa av ett enkelt koordinatsystem och berätta vilka koordinater en punkt har. Du känner till vilken som är x-axeln och vilken som är y-axeln.
Du kan med säkerhet läsa av ett koordinatsystem och berätta vilka koordinater en punkt har. Du känner till vilken som är x-axeln och vilken som är y-axeln.
Du kan med stor säkerhet läsa av ett koordinatsystem och berätta vilka koordinater en punkt har. Du känner till vilken som är x-axeln och vilken som är y-axeln.
Koordinatsystem - göra egna
Sätta ut punkter för koordinater och göra egna koordinatsystem.
Du kan sätta ut punkter för koordinater i ett koordinatsystem. Du kan göra ett eget koordinatsystem där du placerar ut x-axel och y-axel samt siffror med viss säkerhet.
Du kan med säkerhet sätta ut punkter för koordinater i ett koordinatsystem. Du kan binda ihop dessa punkter med räta linjer. Du kan göra ett eget koordinatsystem där du placerar ut x-axel och y-axel samt pilar och siffror med säkerhet.
Du kan med stor säkerhet sätta ut punkter för koordinater i ett koordinatsystem. Du kan binda ihop dessa med räta linjer. Du kan göra ett eget koordinatsystem där du placerar ut x-axel och y-axel samt pilar och siffror med stor säkerhet.
Koordinatsystem - proportionella samband
Läsa av och rita koordinatsystem med proportionella samband.
Du kan läsa av ett koordinatsystem med ett proportionellt samband. Du kan göra ett eget koordinatsystem där det finns ett proportionellt samband.
Du kan med säkerhet läsa av ett koordinatsystem med ett proportionellt samband. Du kan göra ett eget koordinatsystem där det finns ett proportionellt samband och förklara hur sambandet fortsätter precis utanför koordinatsystemet.
Du kan med stor säkerhet läsa av ett koordinatsystem med ett proportionellt samband. Du kan göra ett eget koordinatsystem där det finns ett proportionellt samband och förklara hur sambandet fortsätter långt utanför koordinatsystemet.
Lägesmått - förklara begrepp
Förklara likheter och skillnader mellan typvärde, median och medelvärde.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad typvärde, median och medelvärde är. Du kan på ett enkelt sätt förklara när det är lämpligt att använda vart och ett av dem. .
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad typvärde, median och medelvärde är. Du kan på ett utvecklat sätt förklara när det är lämpligt att använda vart och ett av dem.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara vad typvärde, median och medelvärde är. Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara när det är lämpligt att använda vart och ett av dem.
Lägesmått - procedur
Ta ut typvärde och median. Räkna ut medelvärde.
Du kan med viss säkerhet ta ut typvärdet t ex bland talen 5, 5, 7, 4, 5. Du kan med viss säkerhet storleksordna och sätta ut medianen t ex bland talen 3, 1, 1, 5, 7, 5, 7, 4, 9. Du kan med viss säkerhet räkna ut medelvärdet t ex bland talen 3, 4, 7, 6.
Du kan med säkerhet ta ut typvärdet t ex bland talen 5, 5, 7, 4, 4. Du kan med säkerhet storleksordna och sätta ut medianen t ex bland talen 3, 1, 1, 5, 7, 5, 7, 4. Du kan med säkerhet räkna ut medelvärdet t ex bland talen 3, 4, 7, 6, 6. Du kan med viss säkerhet förstå och räkna ut vilket/vilka tal som saknas när du fått ett givet medelvärde.
Du kan med stor säkerhet ta ut typvärdet t ex bland talen 5, 5, 7, 4, 4. Du kan med stor säkerhet storleksordna och sätta ut medianen t ex bland talen 3, 1, 1, 5, 7, 5, 7, 4. Du kan med stor säkerhet räkna ut medelvärdet t ex bland talen 3, 4, 7, 6, 6. Du kan med säkerhet förstå och räkna ut vilket/vilka tal som saknas när du fått ett givet medelvärde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: