Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommar åk 2

Skapad 2019-11-23 12:14 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Nu är det sommar. Träden är gröna och luften är varm. Bären är söta och mogna. Men vad är det egentligen som händer i naturen på sommaren? Det ska du få lära dig mer om.

Innehåll

 

Arbetsområdet

Sommar

Mål

Du ska:

 • Kunna några kännetecken för årstiden sommar
 • Kunna namnen, samt fakta om några bär
 • Kunna namnen samt fakta om några insekter
 • Känna till fakta om pollinering
 • Ha fördjupad kunskap om ett ,bär, en insekt eller en spindel
 • Skriva en enkel faktatext, samt redovisa den muntligt
 • Kunna göra en animoto i grupp

Arbetssätt

 • Undersöka naturen, växter, insekter i närmiljön
 • Se filmer om sommaren, bär, insekter mm.
 • Läsa faktatexter
 • Söka efter information och bilder via internet 
 • Skriva  en tankekarta och utifrån den en enkel faktatext, samt rita bilder till
 • Arbeta enskilt och i par
 • Arbeta i animoto-koppla bild och text via I-pad/dator.

Bedömning

Vi bedömer om du deltar aktivt på lektionerna och i diskussioner både i klass och i små grupper.

Genom en tipsrunda, samt diskussioner kommer vi att bedöma dina faktakunskaper om: 

 • Att kunna nämna några igenkänningstecken för årstiden sommar
 • Att kunna namnen, samt fakta om några bär
 • Att kunna namnen samt fakta om några insekter
 • Att kunna berätta hur pollinering kan gå till

 

Vi bedömer också din förmåga att:

 • muntligt redovisa i smågrupper
 • kunna använda IKT genom Animoto.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

NO Sv SvA
Sommar åk 2

Nivå 1
Nivå 2
IKT
Du kan med digitala hjälpmedel skapa en animoto,där du kopplar bild och text.
Tala, lyssna.
Du kan genomföra en muntlig redovisning för klasskamrater i smågrupper.
Fakta om insekt, spindel och bär
Du känner till innebörden i begreppet pollinering, Du kan namnge någon insekt, något bär.
Du känner till innebörden i begreppet pollinering, samt att du kan berätta hur pollinering kan gå till. Du kan nämna en skillnad mellan en insekt och spindel. Du kan namnge flera insekter. Du kan namnge flertal bär samt beskriva vad man kan göra av bären.
Året runt i naturen
Du känner till årstidsväxlingar i naturen och kan nämna några igenkänningstecken för sommaren.
Du känner till årstidsväxlingar i naturen och kan nämna flertal igenkänningstecken för sommaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: