👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2019-11-24 13:03 i Färlövs skola Kristianstad
Under läsåret arbetar vi med att utveckla kunskaper och förmågor om hur bilder skapas och tolkas.
Grundskola 3 Bild
På bildlektionerna kommer vi att arbeta med olika tekniker. Vi kommer också att tolka olika konstnärer. Vissa av uppgifterna vi gör kommer att kopplas till det vi arbetar med i SO och NO.

Innehåll

Lärandemål:

 • Framställa berättande bilder kopplat till t ex en egenskriven saga.
 • Använda sig av olika verktyg och material för att framställa bilder.
 • Känna till några konstnärer och vad som är typiskt med dessa. 

Viktiga begrepp:

 • Tekniker
 • Material
 • Tolka
 • Skapa
 • Berättande bilder

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med

 • arbeta med olika material, redskap och tekniker
 • att analysera och samtala om dina egna och andras bilder
 • temaarbeten sammankopplat med andra ämnen i t ex SO och NO

 

 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • planera, genomföra och slutföra bilder.
 • använda olika tekniker, material och verktyg vid bildskapande.
 • samtala kring och med hjälp av bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3